Phân đặc chủng 16-12-8-11+TE

10.000 

Chuyên dùng cho Hoa, cây Cảnh, Rau Màu.

Còn hàng

Mô tả

Chuyên dùng cho Hoa, cây Cảnh, Rau Màu.