Phân bón N-P-K VIBIO Siêu ra rễ, chồi khỏe…

40.000 

Phân bón N-P-K VIBIO phức hợp vi lượng giúp cây siêu ra rễ, chồi khỏe, búp mập, hoa to..

Còn hàng

Mô tả

Phân bón N-P-K VIBIO phức hợp vi lượng giúp cây siêu ra rễ, chồi khỏe, búp mập, hoa to..