Phân bón lá đa trung vi lượng HVP (16-16-8)

28.000 

Còn hàng

Mô tả

Phân bón lá đa trung vi lượng HVP (16-16-8), chuyên dùng cho Phong Lan .