Hoa Ánh Dương

Mô tả

Hoa Ánh Dương thân dây leo có thể trồng trong chậu hoặc cho bám vào tường.