Hạt giống dùa cạn rũ

15.000 

tỷ lệ nảy mầm cao, nhiều màu sắc

Còn hàng

Danh mục:
Mô tả

gói từ 15 -20 hạt, tỷ lệ nảy mầm cao, nhiều màu sắc