Hàng rào lắp ghép

Mô tả

Hàng rào lắp ghép bằng nhựa, bền đẹp dễ lắp ghép…