Dung dịch thủy canh

15.000 

Chất tương hợp NVP, chất chống khuẩn và một số enzyme khác.

Còn hàng

Mô tả

THÀNH PHẦN B1; B2; B12; OLC; α-NAA; β-Glucoza; Cytokinin; Ca(NO­3)2; KNO3; KH2PO4; MgSO­4; K2SiO3; FeCl3; EDDH (red); MnCl2; ZnCl2; H­3BO­4;

Chất tương hợp NVP, chất chống khuẩn và một số enzyme khác.

CÔNG DỤNG

Dung dịch chứa đầy đủ các loại dinh dưỡng ở dạng phân tử Nano (nhỏ hơn 100 lần so với dinh dưỡng bình thường) và chất tương hợp NVP cho phép cây trồng hút trọn vẹn dinh dưỡng trong nhiều môi trường trồng khác nhau như trồng cây trong môi trường thủy canh (môi trường nước, không cần dùng đất), trồng cây trong môi trường giá thể (xơ dừa, than, tro trấu, tro núi lửa…), trồng rau mầm, trồng cây gắn với hệ thống tưới nhỏ giọt.

CÁCH DÙNG

– Rau thủy canh: dùng 5-10 ml/1 lít nước lã. – Cây kiểng thủy canh: dùng 10-20 ml/1 lít nước lã.

– Cây trồng trên giá thể (xơ dừa, than, tro trấu, tro núi lửa…): dùng 3-5 ml/1 lít nước lã.

– Cây trồng gắn với hệ thống tưới nhỏ giọt: dùng 3-5 ml/1 lít nước lã.

– Hữu hiệu cao trong việc tưới rau mầm, tưới phong lan, trồng rau thủy canh, hoa thủy lan, kiểng lá th